Výroba a doprava čerstvého betónu v autodomiešovači

Ťažba, spracovanie, predaj a doprava štrkov, pieskov a kameniva