Už viac ako 25 rokov vyrábame a dodávame betóny, štrky a piesky v okrese Svidník, Stropkov a ich okolí.

Naše služby

domiešavač

Výroba a doprava čerstvého betónu v autodomiešovači

Vyrábame betóny do základov a základových dosiek pre rodinné domy a iné korporátne stavby rôznych pevnostných tried.

Predaj a doprava štrkov, pieskov
a kameniva

Ponuka rôznych frakcií (veľkosti zrna) štrkov,
pieskov a kameniva, ktoré majú rôzne využitie v stavebníctve.

Kontakt

Telefon

+421 915 911 151

E-mail

agrobet@agrobet.sk