Výroba a doprava čerstvého betónu v autodomiešovači

Ťažba, spracovanie a predaj štrkov, pieskov a kameniva

Obchodná činnosť v oblasti stavebníctva