Betón je náš SVET

Naše služby

domiešavač

Výroba a doprava čerstvého betónu v autodomiešovači

Výroba betónu do základov a základových dosiek pre rodinné domy a iné korporátne stavby rôznych pevnostných tried.

Zabezpečenie a doprava štrkov, pieskov,

kameniva, makadamu

Rôzne frakcie (veľkosti zrna) štrkov,
pieskov a kameniva, ktoré majú rôzne využitie v stavebníctve.

Takto sa s nami môžeš spojiť

Telefon

+421 915 911 151

E-mail

agrobet@agrobet.sk